A
A- A A+

DJ大搜查

姓名
謝瑩瑩  Karen Xie
花名
瑩瑩姐
現主持之節目時段
AM1470「日出大道」星期六 6am-8am
當主持前最想做的職業
一直都想做主持
嗜好
舉鐵,跑步,唱K,行街
專長
震動聲帶
收藏品
水壺,杯
最喜愛唱片
林憶蓮1991年《野花》專輯
最喜愛歌星
吳業坤,陳奕迅,黃耀明,林憶蓮
最喜愛演員
張繼聰,劉德華
最喜愛電影
日本《Swallowtail Butterfly》
最喜愛食物
日本菜
最喜愛顏色
綠色
最喜愛動物
貓,貓頭鷹,熊貓
最喜愛運動
跑步,游泳
最喜愛裝扮
看心情budget而定
最喜愛季節
夏天,冬天
最滿意自己做過的事
現階段,全職媽媽,兼職DJ
人生目標
食極唔肥,洗極仲有
自我推銷
真人靚過上鏡,On air靚過真聲