A
A- A A+

DJ大搜查

姓名
黎穎俊  Reijen
花名
RJ, 冷水黎, 黎勁BASS
現主持之節目時段
AM1470「Mini Van」星期二, 四 2pm-4pm
FM961「R & B High Tea」星期日 2pm-3pm
當主持前最想做的職業
仲諗緊
嗜好
做話劇, 打籃球,聽歌,唱歌, 發呆, 留係屋企
專長
俾人研究
收藏品
其他人既歡樂
最喜愛唱片
陳奕迅’s
最喜愛歌星
陳奕迅
最喜愛演員
遲下話你知
最喜愛電影
人生…因為人生如戲
最喜愛食物
唔難食既野
最喜愛顏色
黑與白
最喜愛動物
係後台既話劇演員朋友
最喜愛運動
籃球
最喜愛裝扮
衫褲鞋襪帽
最難忘的事
Radio Idol 2010! 開咪!
最滿意自己做過的事
遞後浪表格
人生目標
走那該要走的道路